Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ondavská601 SGWaAP
0.291Ondavský730 SGWaAP
0.432Laborecký1233 SGWaAP
0.446Toryský620 SGWaAP
0.453laborecká1980 SGWaAP
0.495toryská864 SGWaAP
0.518hornádska454 SGWaAP
0.521dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.523Ďumbiersky939 SGWaAP
0.530Dargovský_hrdina1905 SGWaAP
0.535Ipeľský1721 SGWaAP
0.539ďumbierska1233 SGWaAP
0.543hronská1789 SGWaAP
0.546Obranca_mier2873 SGWaAP
0.548opatovská1805 SGWaAP
0.548Družstevný4326 SGWaAP
0.555Sídlisko6588 SGWaAP
0.555Lúčny2247 SGWaAP
0.560Sabinovský2305 SGWaAP