Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000olomoucká1215 SGWaAP
0.479brnianska3336 SGWaAP
0.480pražská43866 SGWaAP
0.492Olomoucký792 SGWaAP
0.515olomoucký2856 SGWaAP
0.518juhočeská1041 SGWaAP
0.534krakovská1688 SGWaAP
0.539ostravská3877 SGWaAP
0.551Olomouc30636 SGWaAP
0.554brniansky2925 SGWaAP
0.557Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.561Pražský7844 SGWaAP
0.564plzenská2169 SGWaAP
0.576pražský41253 SGWaAP
0.586moravská12470 SGWaAP
0.614Kroměříž3843 SGWaAP