Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oligarchia6822 SGWaAP
0.301plutokracia553 SGWaAP
0.319oligarcha22234 SGWaAP
0.388vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.443veľkokapitál675 SGWaAP
0.489mocenská17357 SGWaAP
0.489autokracia1058 SGWaAP
0.503mafia59022 SGWaAP
0.512vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.513kapitalistická11577 SGWaAP
0.518diktatúra24909 SGWaAP
0.522kapitalista14057 SGWaAP
0.523buržoázia8590 SGWaAP
0.533aristokracia7168 SGWaAP
0.537štátostrana2088 SGWaAP
0.538samovláda809 SGWaAP
0.539nadnárodná_korporácia4637 SGWaAP
0.540pseudodemokracia407 SGWaAP
0.543despocia408 SGWaAP