Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okupované_územie3801 SGWaAP
0.258okupované3688 SGWaAP
0.333okupovaný2951 SGWaAP
0.437okupovaná3821 SGWaAP
0.465západný_breh9884 SGWaAP
0.472palestínske11007 SGWaAP
0.480Golanský_výšina1048 SGWaAP
0.483golanská_výšina1602 SGWaAP
0.501Palestína21170 SGWaAP
0.511okupačná5266 SGWaAP
0.517južný_Libanon1068 SGWaAP
0.517židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.528sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.529židovský_osadník1210 SGWaAP
0.532civilné_obyvateľstvo8195 SGWaAP
0.538pásmo_Gaza13070 SGWaAP
0.545etnická_čistka3081 SGWaAP
0.546okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.550Palestínčan29588 SGWaAP
0.550okupácia28497 SGWaAP
0.551podkarpatská_Rus5969 SGWaAP