Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okupované3688 SGWaAP
0.258okupované_územie3801 SGWaAP
0.295okupovaný2951 SGWaAP
0.329okupovaná3821 SGWaAP
0.479spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.482okupačná5266 SGWaAP
0.496protektorát4200 SGWaAP
0.505okupácia28497 SGWaAP
0.506nacistické3644 SGWaAP
0.508nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.519sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.519Palestína21170 SGWaAP
0.521okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.524spojenecké1951 SGWaAP
0.524pohraničné4150 SGWaAP
0.524Protektorát1361 SGWaAP
0.534fašistické5633 SGWaAP
0.536okupačné487 SGWaAP
0.545nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.546palestínske11007 SGWaAP
0.548ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.551Spojenec1845 SGWaAP