Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okupovaná3821 SGWaAP
0.329okupovaný2951 SGWaAP
0.329okupované3688 SGWaAP
0.416okupačná5266 SGWaAP
0.437okupované_územie3801 SGWaAP
0.502okupácia28497 SGWaAP
0.525okupant9714 SGWaAP
0.532protektorát4200 SGWaAP
0.555spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.561anektovať2314 SGWaAP
0.563okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.565sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.579nacista32919 SGWaAP
0.590nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.591nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.596spojenecká7143 SGWaAP
0.597Palestína21170 SGWaAP
0.600Protektorát1361 SGWaAP
0.600civilné_obyvateľstvo8195 SGWaAP
0.600ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.601nacistická11489 SGWaAP
0.602nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.604povstalec36219 SGWaAP
0.606okupačný1582 SGWaAP
0.609Sýria97981 SGWaAP
0.613zajatecký_tábor3127 SGWaAP
0.613anexia3250 SGWaAP
0.618deportovať5456 SGWaAP
0.618vysídliť771 SGWaAP
0.624etnická_čistka3081 SGWaAP
0.625bombardovanie24475 SGWaAP
0.626frontová_línia3018 SGWaAP
0.627Spojenec1845 SGWaAP
0.629obývaná13200 SGWaAP
0.629spojenecké1951 SGWaAP
0.629anektovanie468 SGWaAP