Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okupovaná3821 SGWaAP
0.329okupovaný2951 SGWaAP
0.329okupované3688 SGWaAP
0.416okupačná5266 SGWaAP
0.437okupované_územie3801 SGWaAP
0.502okupácia28497 SGWaAP
0.525okupant9714 SGWaAP
0.532protektorát4200 SGWaAP
0.555spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.561anektovať2314 SGWaAP
0.563okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.565sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.579nacista32919 SGWaAP
0.590nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.591nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.596spojenecká7143 SGWaAP
0.597Palestína21170 SGWaAP
0.600Protektorát1361 SGWaAP