Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okupant9714 SGWaAP
0.370nacista32919 SGWaAP
0.398kolaborant5109 SGWaAP
0.435okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.442okupačný1582 SGWaAP
0.445okupácia28497 SGWaAP
0.448fašista26739 SGWaAP
0.451gardista7959 SGWaAP
0.452okupačná5266 SGWaAP
0.454boľševik14514 SGWaAP
0.472sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.478fašistické5633 SGWaAP
0.478zajatec24281 SGWaAP
0.479imperialista2426 SGWaAP
0.486antifašista3104 SGWaAP
0.492fašistický12968 SGWaAP
0.502sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.505odboj22579 SGWaAP
0.513partizán43910 SGWaAP