Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okupačný1582 SGWaAP
0.442okupant9714 SGWaAP
0.462okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.465okupačná5266 SGWaAP
0.511okupácia28497 SGWaAP
0.517nacistický14728 SGWaAP
0.540fašistický12968 SGWaAP
0.563sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.570represálie4171 SGWaAP
0.572sovietsky55684 SGWaAP
0.575komunistický36634 SGWaAP
0.577spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.577sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.582okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.583nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.595boľševický4033 SGWaAP
0.596okupovaný2951 SGWaAP
0.601klérofašistický914 SGWaAP
0.602spojenecký4079 SGWaAP