Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.208sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.298spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.360sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.371vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.392nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.393vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.401okupačná5266 SGWaAP
0.402okupácia28497 SGWaAP
0.426ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.435okupant9714 SGWaAP
0.448sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.454vojsko112561 SGWaAP
0.455Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.459varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.462okupačný1582 SGWaAP
0.464okupačné487 SGWaAP
0.464okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.506povstalecké3949 SGWaAP
0.521okupované3688 SGWaAP
0.546okupované_územie3801 SGWaAP