Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okupačné487 SGWaAP
0.460spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.464okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.501okupačná5266 SGWaAP
0.520spojenecké1951 SGWaAP
0.521sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.529boľševické1337 SGWaAP
0.536okupované3688 SGWaAP
0.537sovietske11844 SGWaAP
0.544povstalecké3949 SGWaAP
0.553ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.554nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.571vojsko112561 SGWaAP
0.573fašistické5633 SGWaAP
0.579oslobodzovacie670 SGWaAP
0.593sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.597nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.602Spojenec1845 SGWaAP
0.605protikomunistické529 SGWaAP
0.605juhoslovanské1264 SGWaAP
0.606Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.609odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.610varšavská_zmluva3232 SGWaAP