Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okupačná5266 SGWaAP
0.401okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.416okupovaná3821 SGWaAP
0.428spojenecká7143 SGWaAP
0.435spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.447okupácia28497 SGWaAP
0.452okupant9714 SGWaAP
0.463sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.465okupačný1582 SGWaAP
0.472armáda317169 SGWaAP
0.482nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.482okupované3688 SGWaAP
0.489sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.501okupačné487 SGWaAP
0.508vojsko112561 SGWaAP
0.511okupované_územie3801 SGWaAP
0.511nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.523nacistická11489 SGWaAP
0.529ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.531Spojenec1845 SGWaAP
0.533víťazná_mocnosť1303 SGWaAP