Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.197vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.228vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.287sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.371okupácia28497 SGWaAP
0.411Pražský_jar3653 SGWaAP
0.464okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.465obrodný_proces1904 SGWaAP
0.515šesťdesiaty_ôsmy1347 SGWaAP
0.519varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.520sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.528Jan_Palach1608 SGWaAP
0.531komunistický_režim23926 SGWaAP
0.540mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.541Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.547nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.548Československo117408 SGWaAP
0.549Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.549bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.552nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.565totalitný_režim13057 SGWaAP
0.568sviečková_demonštrácia895 SGWaAP
0.568zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.575Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP