Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okupácia28497 SGWaAP
0.270sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.371okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.402okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.421nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.444anexia3250 SGWaAP
0.445okupant9714 SGWaAP
0.447represálie4171 SGWaAP
0.447okupačná5266 SGWaAP
0.452sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.465vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.471vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.473komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.485nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.485spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.489povstanie74043 SGWaAP
0.497Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.502okupovaná3821 SGWaAP
0.502sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.502etnická_čistka3081 SGWaAP
0.505okupované3688 SGWaAP
0.508deportácia13952 SGWaAP
0.508vojna656840 SGWaAP
0.511okupačný1582 SGWaAP
0.520bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.522komunistický_režim23926 SGWaAP
0.524deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.527komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.529fašistické5633 SGWaAP
0.531mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.532okupovaný2951 SGWaAP
0.533kapitulácia6578 SGWaAP
0.536totalitný_režim13057 SGWaAP
0.537varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.539vpád14851 SGWaAP
0.542Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.548oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.549hrôzovláda742 SGWaAP
0.550okupované_územie3801 SGWaAP
0.552genocída23098 SGWaAP
0.552kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.553ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.554židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.555bombardovanie24475 SGWaAP
0.555oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.556perzekúcia7796 SGWaAP
0.560protektorát4200 SGWaAP