Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000októbrová_socialistická1899 SGWaAP
0.200októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.291VOSR2329 SGWaAP
0.363Októbrový_revolúcia612 SGWaAP
0.441boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.555zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.558revolúcia158240 SGWaAP
0.572Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.581vlastenecká7680 SGWaAP
0.585nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.586sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.612ZSSR57329 SGWaAP
0.613cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.621kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.629povstanie74043 SGWaAP
0.633perestrojka3683 SGWaAP
0.634Pražský_jar3653 SGWaAP
0.635pád_Berlínsky1139 SGWaAP
0.636revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.642proletárska2351 SGWaAP
0.647rozpad_ZSSR2284 SGWaAP
0.652obrodný_proces1904 SGWaAP