Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.200októbrová_socialistická1899 SGWaAP
0.231Októbrový_revolúcia612 SGWaAP
0.252boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.307VOSR2329 SGWaAP
0.454cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.479sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.498revolúcia158240 SGWaAP
0.503cárizmus577 SGWaAP
0.509Stalinova3861 SGWaAP
0.510ZSSR57329 SGWaAP
0.521rozpad_ZSSR2284 SGWaAP
0.535zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.551komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.552perestrojka3683 SGWaAP
0.554povstanie74043 SGWaAP
0.554Lenin23668 SGWaAP
0.556kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.558Stalinov3358 SGWaAP
0.559sovietsky55684 SGWaAP
0.560boľševik14514 SGWaAP
0.563dekabrista431 SGWaAP
0.566sovietska44297 SGWaAP