Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.132kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.269mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.325križovatka133816 SGWaAP
0.371štvorprúdová2759 SGWaAP
0.415dvojpruhová731 SGWaAP
0.430obchádzková_trasa5127 SGWaAP
0.434podjazd5622 SGWaAP
0.436nadjazd6964 SGWaAP
0.444električková_trať11134 SGWaAP
0.468čiastočná_uzávierka1884 SGWaAP
0.477dvojprúdová1270 SGWaAP
0.477juhovýchodný_obchvat630 SGWaAP
0.482diaľnica_D121598 SGWaAP
0.482mimoúrovňové952 SGWaAP