Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okresné61082 SGWaAP
0.198krajské71417 SGWaAP
0.279obvodné9155 SGWaAP
0.476celoštátne13077 SGWaAP
0.537celoslovenské27631 SGWaAP
0.542dejepisná_olympiáda1161 SGWaAP
0.552Hviezdoslavov_Kubín6428 SGWaAP
0.600okresná45533 SGWaAP
0.614okres499303 SGWaAP
0.620matematická_olympiáda3487 SGWaAP
0.624oblastné9244 SGWaAP
0.627cezpoľný_beh4232 SGWaAP
0.631prednes_poézia5428 SGWaAP
0.642regionálne62376 SGWaAP
0.643recitačná_súťaž3981 SGWaAP
0.647Biblický_olympiáda1440 SGWaAP
0.647Bebrava36857 SGWaAP
0.648Revúca43801 SGWaAP
0.650Krupina34205 SGWaAP
0.652krajská53094 SGWaAP
0.656Senica160749 SGWaAP
0.657Bánovce56101 SGWaAP
0.658Veľký_Krtíš21881 SGWaAP