Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okresná45533 SGWaAP
0.257krajská53094 SGWaAP
0.501celoštátna32135 SGWaAP
0.517oblastná20736 SGWaAP
0.575obvodná5671 SGWaAP
0.585celoslovenská55453 SGWaAP
0.600okresné61082 SGWaAP
0.611republiková12361 SGWaAP
0.620celorepubliková882 SGWaAP
0.625krajské71417 SGWaAP
0.638Oblastný3800 SGWaAP
0.644Krajský51128 SGWaAP
0.652župná13924 SGWaAP
0.659regionálna188125 SGWaAP
0.662oblastné9244 SGWaAP
0.666Hviezdoslavov_Kubín6428 SGWaAP
0.671Celoslovenský2266 SGWaAP
0.677obvodné9155 SGWaAP
0.681Obvodný8972 SGWaAP
0.683žiacka16602 SGWaAP
0.697republikový4753 SGWaAP
0.698Regionálny7835 SGWaAP
0.701Celoštátny5014 SGWaAP
0.702recitačná983 SGWaAP
0.704oblastný_futbalový5462 SGWaAP
0.704celoštátne13077 SGWaAP
0.706Jednota_dôchodca8696 SGWaAP
0.706kysucká22127 SGWaAP
0.707Čadca176282 SGWaAP
0.708Žiacky1090 SGWaAP
0.709oblastný11957 SGWaAP
0.709Kysucký16291 SGWaAP
0.710Revúca43801 SGWaAP
0.710Šaliansky671 SGWaAP
0.711Dolný_Kubín66834 SGWaAP
0.714obecná66808 SGWaAP
0.715Rimavský_sobota32558 SGWaAP
0.716rimavská_sobota47804 SGWaAP
0.717Okresný48865 SGWaAP
0.722okres499303 SGWaAP
0.723Trenčiansky_samosprávny7105 SGWaAP
0.724Senica160749 SGWaAP
0.724Rožňava92364 SGWaAP
0.727MO42873 SGWaAP
0.727Považský_Bystrica37177 SGWaAP
0.727Dobrovoľný_hasičský5548 SGWaAP