Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okresná45533 SGWaAP
0.257krajská53094 SGWaAP
0.501celoštátna32135 SGWaAP
0.517oblastná20736 SGWaAP
0.575obvodná5671 SGWaAP
0.585celoslovenská55453 SGWaAP
0.600okresné61082 SGWaAP
0.611republiková12361 SGWaAP
0.620celorepubliková882 SGWaAP
0.625krajské71417 SGWaAP
0.638Oblastný3800 SGWaAP
0.644Krajský51128 SGWaAP
0.652župná13924 SGWaAP
0.659regionálna188125 SGWaAP
0.662oblastné9244 SGWaAP
0.666Hviezdoslavov_Kubín6428 SGWaAP
0.671Celoslovenský2266 SGWaAP
0.677obvodné9155 SGWaAP
0.681Obvodný8972 SGWaAP
0.683žiacka16602 SGWaAP
0.697republikový4753 SGWaAP
0.698Regionálny7835 SGWaAP
0.701Celoštátny5014 SGWaAP