Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okovy8128 SGWaAP
0.537spútavať1725 SGWaAP
0.576jarmo8456 SGWaAP
0.583spútaný5372 SGWaAP
0.591poroba2954 SGWaAP
0.604temnica2135 SGWaAP
0.613žalár10410 SGWaAP
0.624kazajka2259 SGWaAP
0.626zvieracia_kazajka1243 SGWaAP
0.638sputnať820 SGWaAP
0.640sputnávať416 SGWaAP
0.642spútaná3045 SGWaAP
0.657otroctvo28399 SGWaAP
0.658gniaviť2858 SGWaAP
0.679vyslobodiť29971 SGWaAP
0.681otrok66954 SGWaAP
0.683osídlo5091 SGWaAP
0.686puto53691 SGWaAP
0.687spútané741 SGWaAP
0.688vyrvať2313 SGWaAP
0.694kliatba26614 SGWaAP