Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okolitá119884 SGWaAP
0.467okolitý91895 SGWaAP
0.489susedná70439 SGWaAP
0.498okolité34618 SGWaAP
0.542priľahlá24080 SGWaAP
0.573okolie912812 SGWaAP
0.635susedný49689 SGWaAP
0.645prírodná_scenéria7161 SGWaAP
0.672neďaleká35383 SGWaAP
0.674malebná21836 SGWaAP
0.675priľahlé7931 SGWaAP
0.679bezprostredné_okolie7613 SGWaAP
0.693susedné20726 SGWaAP
0.697tunajšia28839 SGWaAP
0.699scenéria23697 SGWaAP
0.705miestna362382 SGWaAP
0.706prímorská8204 SGWaAP
0.711priľahlý21031 SGWaAP
0.711flóra25449 SGWaAP
0.711podhorská7332 SGWaAP
0.711príroda741028 SGWaAP
0.721hornatá5659 SGWaAP