Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okázalý2727 SGWaAP
0.284pompézny2507 SGWaAP
0.356honosný8623 SGWaAP
0.379okázalá2844 SGWaAP
0.421noblesný2217 SGWaAP
0.461extravagantný8696 SGWaAP
0.462okázalé1559 SGWaAP
0.467prepychový3720 SGWaAP
0.483výstredný4637 SGWaAP
0.485pompézna3033 SGWaAP
0.493honosná7244 SGWaAP
0.499snobský1341 SGWaAP
0.499pompéznosť2445 SGWaAP
0.536vyumelkovaný601 SGWaAP
0.537nevkusný2390 SGWaAP
0.554veľkolepý26598 SGWaAP
0.559gýčový2721 SGWaAP
0.560honosnosť854 SGWaAP
0.563dekadentný1742 SGWaAP
0.564frivolný528 SGWaAP
0.567teatrálny1678 SGWaAP