Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000okázalá2844 SGWaAP
0.222pompézna3033 SGWaAP
0.302honosná7244 SGWaAP
0.379okázalý2727 SGWaAP
0.406pompéznosť2445 SGWaAP
0.456veľkolepá29407 SGWaAP
0.471pompézny2507 SGWaAP
0.474okázalé1559 SGWaAP
0.508noblesná2093 SGWaAP
0.529prepychová3175 SGWaAP
0.536honosnosť854 SGWaAP
0.541grandiózna1623 SGWaAP
0.547teatrálna1206 SGWaAP
0.548pompézne1256 SGWaAP
0.551gýčová2696 SGWaAP
0.553megalomanská2018 SGWaAP
0.558honosný8623 SGWaAP
0.561vyumelkovaná672 SGWaAP
0.570extravagantná5448 SGWaAP
0.585strojená765 SGWaAP
0.589pompézne1079 SGWaAP
0.591snobská1281 SGWaAP