Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ohromený8880 SGWaAP
0.279ohúrený3254 SGWaAP
0.375ohromená2766 SGWaAP
0.379užasnutý2753 SGWaAP
0.381šokovaný17046 SGWaAP
0.389prekvapený96453 SGWaAP
0.404očarený7688 SGWaAP
0.433udivený2946 SGWaAP
0.489zdesený6080 SGWaAP
0.504milo_prekvapený9962 SGWaAP
0.524ohúrená1213 SGWaAP
0.528nadšený77018 SGWaAP
0.530zaskočený15281 SGWaAP
0.531zhrozený8057 SGWaAP
0.535očarená3173 SGWaAP
0.539uveličený1284 SGWaAP
0.545potešený9488 SGWaAP
0.550zarazený4623 SGWaAP
0.558užasnutá898 SGWaAP
0.558prekvapená29200 SGWaAP
0.563dojatý9142 SGWaAP
0.569vydesený6505 SGWaAP