Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ohováranie18050 SGWaAP
0.285osočovanie9287 SGWaAP
0.330krivé_obvinenie2863 SGWaAP
0.385nactiutŕhanie566 SGWaAP
0.441vyhrážanie7204 SGWaAP
0.472urážka43563 SGWaAP
0.482obviňovanie8929 SGWaAP
0.493ohováračka989 SGWaAP
0.499klamstvo77662 SGWaAP
0.528vydieranie27396 SGWaAP
0.531podozrievanie3152 SGWaAP
0.545nečestnosť1799 SGWaAP
0.548nepodložené_obvinenie639 SGWaAP
0.548ubližovanie3002 SGWaAP
0.567lživé1460 SGWaAP
0.571zlomyseľnosť5174 SGWaAP