Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ohovárač1163 SGWaAP
0.407luhár2631 SGWaAP
0.477klamár19230 SGWaAP
0.477nemravník628 SGWaAP
0.485závistlivec1870 SGWaAP
0.501podliak4530 SGWaAP
0.507klebetník1254 SGWaAP
0.520ničomník3233 SGWaAP
0.526naničhodník2593 SGWaAP
0.531sektár1994 SGWaAP
0.536intrigán1692 SGWaAP
0.536posmeškár551 SGWaAP
0.538zlomyseľník727 SGWaAP
0.547bezbožník2862 SGWaAP
0.547špinavec1810 SGWaAP
0.547bludár2035 SGWaAP
0.550nevďačník951 SGWaAP
0.551neverec2613 SGWaAP
0.552táraj2532 SGWaAP
0.552chvastúň811 SGWaAP
0.556pätolizač692 SGWaAP
0.558pokrytec8736 SGWaAP
0.559oplan1373 SGWaAP