Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ohavnosť5760 SGWaAP
0.337hanebnosť1351 SGWaAP
0.370nehanebnosť1441 SGWaAP
0.390bezbožnosť2685 SGWaAP
0.407ukrutnosť3641 SGWaAP
0.418neprávosť16008 SGWaAP
0.422ohavná3359 SGWaAP
0.468zvrhlosť3503 SGWaAP
0.472modloslužba2364 SGWaAP
0.475podlosť3793 SGWaAP
0.478nemravnosť3259 SGWaAP
0.484smilstvo6092 SGWaAP
0.484ničomnosť698 SGWaAP
0.513ošklivosť1287 SGWaAP
0.514potupa8079 SGWaAP
0.517zloba21598 SGWaAP
0.519smilnica882 SGWaAP
0.523modla15964 SGWaAP
0.523odpornosť632 SGWaAP
0.526pohana1046 SGWaAP
0.536neviestka2793 SGWaAP
0.537zvrátenosť6688 SGWaAP
0.539chlipnosť801 SGWaAP