Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ohava1548 SGWaAP
0.277obluda13278 SGWaAP
0.379ozruta1435 SGWaAP
0.410špata588 SGWaAP
0.412opacha2877 SGWaAP
0.418škrata723 SGWaAP
0.456ohyzdná867 SGWaAP
0.477hnusoba1090 SGWaAP
0.493kreatúra5010 SGWaAP
0.495stvora2227 SGWaAP
0.510beštia11873 SGWaAP
0.513potvora20311 SGWaAP
0.516cundra1386 SGWaAP
0.533babizňa1222 SGWaAP
0.535mrcina1502 SGWaAP
0.539chamraď1591 SGWaAP
0.553ohavná3359 SGWaAP
0.555zberba5245 SGWaAP
0.557hnusná12148 SGWaAP
0.558fľandra1572 SGWaAP
0.558čvarga2483 SGWaAP
0.564háveď6119 SGWaAP
0.567odporná13092 SGWaAP
0.568pľuha503 SGWaAP