Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odvolať120073 SGWaAP
0.433neodvolať6434 SGWaAP
0.456odvolanie186416 SGWaAP
0.465odvolaný18480 SGWaAP
0.579vzniesť_námietka2625 SGWaAP
0.599abdikovať4287 SGWaAP
0.640podať_demisia5805 SGWaAP
0.653odvolaná2856 SGWaAP
0.657nevymenovať4557 SGWaAP
0.660zrušiť280362 SGWaAP
0.670zamietnuť53835 SGWaAP
0.671poveriť42874 SGWaAP
0.672nariadiť75105 SGWaAP
0.675odstúpiť99925 SGWaAP
0.676namietať52573 SGWaAP
0.691odvolané923 SGWaAP
0.697rezignovať29001 SGWaAP
0.700námietka85955 SGWaAP
0.710odmietnuť355607 SGWaAP
0.711nezvolať1727 SGWaAP
0.712vetovať5837 SGWaAP
0.716odvolávať64745 SGWaAP
0.716poverenie30925 SGWaAP