Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odvliecť11424 SGWaAP
0.384deportovať5456 SGWaAP
0.414zajať17353 SGWaAP
0.436utiecť93765 SGWaAP
0.448umučiť2262 SGWaAP
0.469povraždiť3365 SGWaAP
0.469uväzniť14485 SGWaAP
0.477postrieľať5777 SGWaAP
0.484odtransportovať638 SGWaAP
0.488internovať1333 SGWaAP
0.497popraviť18944 SGWaAP
0.498zastreliť53889 SGWaAP
0.504privliecť1681 SGWaAP
0.513zmasakrovať2481 SGWaAP
0.516zavliecť2592 SGWaAP
0.525vtrhnúť24780 SGWaAP
0.534znásilniť15542 SGWaAP
0.535zbiť19816 SGWaAP
0.539dovliecť5776 SGWaAP
0.539zavraždiť41884 SGWaAP
0.540obkľúčiť8707 SGWaAP
0.542väzniť7507 SGWaAP
0.553vyhnať55349 SGWaAP
0.556vyrabovať3368 SGWaAP