Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odvetvová4264 SGWaAP
0.507odvetvový1839 SGWaAP
0.508odvetvové1064 SGWaAP
0.551sektorová5915 SGWaAP
0.552odborová6879 SGWaAP
0.592podniková31048 SGWaAP
0.611regionálna188125 SGWaAP
0.614rezortná5079 SGWaAP
0.630zamestnávateľský_zväz2093 SGWaAP
0.634zamestnávateľská3439 SGWaAP
0.635prierezová3430 SGWaAP
0.641multilaterálna2920 SGWaAP
0.644mikroekonomická928 SGWaAP
0.644národohospodárska2025 SGWaAP
0.646makroekonomická8671 SGWaAP
0.657štrukturálna17287 SGWaAP
0.660spracovateľský_priemysel4136 SGWaAP
0.660územná21103 SGWaAP
0.661zahraničnoobchodná1191 SGWaAP
0.662prierezové639 SGWaAP