Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odvážnosť723 SGWaAP
0.393nebojácnosť1797 SGWaAP
0.451smelosť4320 SGWaAP
0.460vynachádzavosť1567 SGWaAP
0.461ráznosť1278 SGWaAP
0.464nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.481neohrozenosť779 SGWaAP
0.483rafinovanosť3018 SGWaAP
0.487nápaditosť7044 SGWaAP
0.495nekompromisnosť1380 SGWaAP
0.500vášnivosť1153 SGWaAP
0.507dobrodružnosť563 SGWaAP
0.509hravosť13351 SGWaAP
0.509kreatívnosť1841 SGWaAP
0.510duchaplnosť1630 SGWaAP
0.517rozhodnosť8317 SGWaAP
0.519rozvážnosť2908 SGWaAP
0.521neúnavnosť485 SGWaAP
0.530pragmatickosť490 SGWaAP
0.533premyslenosť589 SGWaAP
0.534neoblomnosť836 SGWaAP
0.534vyzývavosť717 SGWaAP
0.534oduševnenosť547 SGWaAP
0.536dômyselnosť1116 SGWaAP