Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odvážna28885 SGWaAP
0.430smelá4888 SGWaAP
0.430extravagantná5448 SGWaAP
0.447nebojácna1882 SGWaAP
0.448vyzývavá2783 SGWaAP
0.464trúfalá947 SGWaAP
0.478provokatívna4540 SGWaAP
0.492zvodná10678 SGWaAP
0.499sebavedomá10624 SGWaAP
0.526odvážny65142 SGWaAP
0.532sebaistá1723 SGWaAP
0.536energická11320 SGWaAP
0.541bláznivá21777 SGWaAP
0.546odvážne22052 SGWaAP
0.548pôvabná17352 SGWaAP
0.556ambiciózna10867 SGWaAP
0.556nápaditá8788 SGWaAP
0.556výstredná2985 SGWaAP
0.560nekonvenčná4150 SGWaAP
0.564ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.566dôvtipná885 SGWaAP
0.576vášnivá16718 SGWaAP
0.577nežná23411 SGWaAP
0.580príťažlivá31901 SGWaAP
0.585rozmarná2304 SGWaAP