Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oduševnené706 SGWaAP
0.442zanietené735 SGWaAP
0.499neúnavné2111 SGWaAP
0.506nebojácne680 SGWaAP
0.514mladícke845 SGWaAP
0.514horlivé1591 SGWaAP
0.518energické3536 SGWaAP
0.531oduševnená1318 SGWaAP
0.532precítené934 SGWaAP
0.537snaživé526 SGWaAP
0.541oduševnenie4741 SGWaAP
0.542oddané1905 SGWaAP
0.543smelé2831 SGWaAP
0.554obetavé1100 SGWaAP
0.563hrdinské2559 SGWaAP
0.564vzrušené1409 SGWaAP
0.564vrúcne3819 SGWaAP
0.568úprimné24797 SGWaAP
0.571dojímavé4762 SGWaAP
0.576nadšené7108 SGWaAP
0.577obdivné508 SGWaAP
0.577dychtivé858 SGWaAP
0.580činorodé408 SGWaAP
0.584mužné1215 SGWaAP