Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odsúhlasiť38753 SGWaAP
0.211schváliť278664 SGWaAP
0.291odobriť19861 SGWaAP
0.406neodsúhlasiť2789 SGWaAP
0.431neschváliť20690 SGWaAP
0.454odhlasovať16835 SGWaAP
0.461odklepnúť7535 SGWaAP
0.499prerokovať43152 SGWaAP
0.520schvaľovať69790 SGWaAP
0.582predložiť261074 SGWaAP
0.594jednohlasne14542 SGWaAP
0.604rokovať170999 SGWaAP
0.605schválenie139450 SGWaAP
0.612jednomyseľne10518 SGWaAP
0.612neodobriť1220 SGWaAP
0.636schválené27504 SGWaAP
0.647mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.649vetovať5837 SGWaAP
0.651schválený109561 SGWaAP