Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odsúdenie27011 SGWaAP
0.452potrestanie11207 SGWaAP
0.508uväznenie6731 SGWaAP
0.533zatknutie21970 SGWaAP
0.552krivé_obvinenie2863 SGWaAP
0.554odsúdený79750 SGWaAP
0.558rúhanie6596 SGWaAP
0.572obvinenie112106 SGWaAP
0.576trest326335 SGWaAP
0.583odsúdiť91722 SGWaAP
0.583doživotné_väzenie1867 SGWaAP
0.586nactiutŕhanie566 SGWaAP
0.588mučenie30392 SGWaAP
0.592doznanie635 SGWaAP
0.592previnenie12984 SGWaAP
0.592stíhanie14353 SGWaAP
0.594ohováranie18050 SGWaAP
0.598perzekúcia7796 SGWaAP
0.599prenasledovanie45816 SGWaAP
0.602vynesenie_rozsudok4212 SGWaAP
0.602velezrada2523 SGWaAP
0.606doživotný_trest3415 SGWaAP
0.607súdený11599 SGWaAP
0.608poníženie14945 SGWaAP
0.608doživotie14404 SGWaAP
0.608odpadlíctvo1239 SGWaAP
0.609potrestanie_vinník1023 SGWaAP
0.610pohŕdanie13977 SGWaAP
0.610neodsúdiť4390 SGWaAP
0.612vlastizrada7034 SGWaAP
0.614kacírstvo2847 SGWaAP
0.614právoplatné_odsúdenie811 SGWaAP
0.618zločin135400 SGWaAP
0.622oslobodzujúci_rozsudok1493 SGWaAP
0.625opovrhnutie6561 SGWaAP