Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odsúdenie27011 SGWaAP
0.452potrestanie11207 SGWaAP
0.508uväznenie6731 SGWaAP
0.533zatknutie21970 SGWaAP
0.552krivé_obvinenie2863 SGWaAP
0.554odsúdený79750 SGWaAP
0.558rúhanie6596 SGWaAP
0.572obvinenie112106 SGWaAP
0.576trest326335 SGWaAP
0.583odsúdiť91722 SGWaAP
0.583doživotné_väzenie1867 SGWaAP
0.586nactiutŕhanie566 SGWaAP
0.588mučenie30392 SGWaAP
0.592doznanie635 SGWaAP
0.592previnenie12984 SGWaAP
0.592stíhanie14353 SGWaAP
0.594ohováranie18050 SGWaAP