Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odpočívadlo10568 SGWaAP
0.467diaľničné_odpočívadlo633 SGWaAP
0.558parkovisko181551 SGWaAP
0.590dvojprúdová1270 SGWaAP
0.600motorest6285 SGWaAP
0.601cyklistický_chodník5589 SGWaAP
0.605táborisko6624 SGWaAP
0.612autobusová_zastávka22657 SGWaAP
0.614diaľnica189527 SGWaAP
0.623benzínové_čerpadlo2361 SGWaAP
0.625krajnica12568 SGWaAP
0.629autobusové_nástupište1757 SGWaAP
0.630autostráda3861 SGWaAP
0.631chodník296109 SGWaAP
0.633nástupište20233 SGWaAP
0.634benzínová_pumpa5825 SGWaAP
0.640prístavisko4115 SGWaAP
0.641výpadovka3724 SGWaAP
0.642smerová_tabuľa2291 SGWaAP
0.647záchytné_parkovisko4551 SGWaAP
0.648diaľnica_D121598 SGWaAP
0.651mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.651prístrešok47155 SGWaAP
0.655benzínka6119 SGWaAP
0.657nástupisko2028 SGWaAP
0.659nadjazd6964 SGWaAP
0.660kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.662štvorprúdová2759 SGWaAP
0.662čerpacia_stanica39857 SGWaAP
0.663železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.663námestíčko3487 SGWaAP
0.665cyklotrasa55696 SGWaAP
0.667križovatka133816 SGWaAP
0.668lávka19399 SGWaAP
0.668príjazdová16914 SGWaAP
0.670oddychové5414 SGWaAP
0.671detské_ihrisko59788 SGWaAP
0.674rozhľadňa18356 SGWaAP
0.676dvojprúdovka462 SGWaAP