Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odpočívadlo10568 SGWaAP
0.467diaľničné_odpočívadlo633 SGWaAP
0.558parkovisko181551 SGWaAP
0.590dvojprúdová1270 SGWaAP
0.600motorest6285 SGWaAP
0.601cyklistický_chodník5589 SGWaAP
0.605táborisko6624 SGWaAP
0.612autobusová_zastávka22657 SGWaAP
0.614diaľnica189527 SGWaAP
0.623benzínové_čerpadlo2361 SGWaAP
0.625krajnica12568 SGWaAP
0.629autobusové_nástupište1757 SGWaAP
0.630autostráda3861 SGWaAP
0.631chodník296109 SGWaAP
0.633nástupište20233 SGWaAP
0.634benzínová_pumpa5825 SGWaAP
0.640prístavisko4115 SGWaAP
0.641výpadovka3724 SGWaAP
0.642smerová_tabuľa2291 SGWaAP
0.647záchytné_parkovisko4551 SGWaAP