Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odhodlané2042 SGWaAP
0.495odhodlaný28595 SGWaAP
0.498odhodlaná10701 SGWaAP
0.547nezlomné574 SGWaAP
0.548neoblomné511 SGWaAP
0.575oddané1905 SGWaAP
0.591smelé2831 SGWaAP
0.593ochotné11014 SGWaAP
0.598ambiciózne3132 SGWaAP
0.604bojovné3409 SGWaAP
0.610snaživé526 SGWaAP
0.612sebavedomé4091 SGWaAP
0.619nebojácne680 SGWaAP
0.629odhodlanie62280 SGWaAP
0.630tvrdohlavé1933 SGWaAP
0.632neochvejné797 SGWaAP
0.639presvedčené3453 SGWaAP
0.640hrdinské2559 SGWaAP
0.655odhodlanosť5300 SGWaAP
0.656oduševnené706 SGWaAP
0.656statočné3192 SGWaAP
0.664odhodlane10072 SGWaAP
0.668odvážne14071 SGWaAP
0.671znepokojené1209 SGWaAP
0.672húževnaté1161 SGWaAP