Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odhalenie_pamätná2433 SGWaAP
0.356spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.369odhalená_pamätná943 SGWaAP
0.382pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.401kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.422pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.424položenie_veniec2995 SGWaAP
0.437pietny_akt6546 SGWaAP
0.452spomienkové7389 SGWaAP
0.488Spomienkový826 SGWaAP
0.522Pamätník4080 SGWaAP
0.523slávnostný_akt6681 SGWaAP
0.527Pietny430 SGWaAP
0.545Pamätný5913 SGWaAP
0.550pietna2613 SGWaAP
0.553spomienková10628 SGWaAP
0.562slávnostné62289 SGWaAP
0.566pamätná34270 SGWaAP
0.571slávnostné_otvorenie32200 SGWaAP
0.574pamätník93639 SGWaAP
0.587Pomník1091 SGWaAP
0.593Slávnostný4976 SGWaAP
0.607slávnostná_svätá12902 SGWaAP