Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odevníctvo645 SGWaAP
0.463drevárstvo1109 SGWaAP
0.494odevné988 SGWaAP
0.502strojárstvo19092 SGWaAP
0.519nábytkárstvo1056 SGWaAP
0.526reštaurátorstvo674 SGWaAP
0.526propagačné_výtvarníctvo596 SGWaAP
0.531agropodnikanie1059 SGWaAP
0.532návrhárstvo882 SGWaAP
0.539odevný7940 SGWaAP
0.541trojročný_učebný987 SGWaAP
0.548mechanik_elektrotechnik969 SGWaAP
0.549nadstavbové_štúdium3609 SGWaAP
0.565učebný_odbor13723 SGWaAP
0.577strojníctvo813 SGWaAP
0.581elektrotechnika17485 SGWaAP
0.582obuvníctvo786 SGWaAP
0.585kožiarska578 SGWaAP
0.586autoopravárenstvo535 SGWaAP
0.596odevná7869 SGWaAP
0.597Strojárstvo556 SGWaAP
0.597pomaturitné_štúdium1843 SGWaAP