Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oddelenie428244 SGWaAP
0.478Oddelenie752 SGWaAP
0.607interné_oddelenie5050 SGWaAP
0.629špecializované_pracovisko3910 SGWaAP
0.635chirurgické_oddelenie3508 SGWaAP
0.637pracovisko252832 SGWaAP
0.644transplantačné1272 SGWaAP
0.649vedúci139633 SGWaAP
0.652Odbor4760 SGWaAP
0.660hematológia4930 SGWaAP
0.665vedúci226529 SGWaAP
0.671radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.675klinická_mikrobiológia709 SGWaAP
0.676rádiologické1533 SGWaAP
0.677klinická_biochémia1655 SGWaAP
0.679novozriadené781 SGWaAP
0.679prednosta59172 SGWaAP
0.679odbor551807 SGWaAP
0.680referent18292 SGWaAP
0.683primár31707 SGWaAP
0.684lôžkové_oddelenie3135 SGWaAP
0.685Neurologický645 SGWaAP
0.687interná_klinika2693 SGWaAP
0.693vedúce34497 SGWaAP
0.695urologické1916 SGWaAP
0.695úrazová_chirurgia2461 SGWaAP
0.696vedúca184135 SGWaAP
0.697onkologické5064 SGWaAP
0.700neurologická_klinika1205 SGWaAP
0.700chirurgická_klinika1953 SGWaAP
0.700traumatologické_oddelenie764 SGWaAP
0.700klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.706vedúca_oddelenie2135 SGWaAP
0.706traumatológia3324 SGWaAP
0.706konziliárna747 SGWaAP
0.706gastroenterologické494 SGWaAP
0.706vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.707cievna_chirurgia1328 SGWaAP