Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oddelenie428244 SGWaAP
0.478Oddelenie752 SGWaAP
0.607interné_oddelenie5050 SGWaAP
0.629špecializované_pracovisko3910 SGWaAP
0.635chirurgické_oddelenie3508 SGWaAP
0.637pracovisko252832 SGWaAP
0.644transplantačné1272 SGWaAP
0.649vedúci139633 SGWaAP
0.652Odbor4760 SGWaAP
0.660hematológia4930 SGWaAP
0.665vedúci226529 SGWaAP
0.671radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.675klinická_mikrobiológia709 SGWaAP
0.676rádiologické1533 SGWaAP
0.677klinická_biochémia1655 SGWaAP
0.679novozriadené781 SGWaAP
0.679prednosta59172 SGWaAP
0.679odbor551807 SGWaAP