Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oddané1905 SGWaAP
0.430oddaný23646 SGWaAP
0.458milujúce3469 SGWaAP
0.476oddaná8222 SGWaAP
0.492lojálne614 SGWaAP
0.501dobrosrdečné441 SGWaAP
0.533chápavé895 SGWaAP
0.538súcitné1027 SGWaAP
0.542oduševnené706 SGWaAP
0.542pokorné4001 SGWaAP
0.544horlivé1591 SGWaAP
0.546veľkodušné967 SGWaAP
0.546obetavé1100 SGWaAP
0.550láskyplné3415 SGWaAP
0.554šľachetné3003 SGWaAP
0.555zbožné1827 SGWaAP
0.557láskavé10412 SGWaAP
0.560úprimné24797 SGWaAP
0.570pracovité915 SGWaAP
0.575odhodlané2042 SGWaAP
0.577dôverčivé568 SGWaAP
0.579vrúcne3819 SGWaAP
0.581činorodé408 SGWaAP
0.582poslušné4399 SGWaAP
0.592oddanosť25762 SGWaAP