Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odborové_hnutie1661 SGWaAP
0.400robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.481komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.503revolučné_odborové648 SGWaAP
0.509revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.563robotníctvo2082 SGWaAP
0.568robotnícke2542 SGWaAP
0.568družstevníctvo2069 SGWaAP
0.570hnutie222056 SGWaAP
0.589protikomunistické529 SGWaAP
0.594národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.597odborová_organizácia17082 SGWaAP
0.606sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.614KSČ23660 SGWaAP
0.616odborový6642 SGWaAP
0.619komunistická80095 SGWaAP
0.620Komunistický6267 SGWaAP
0.621Socialistický2718 SGWaAP
0.624odborové_združenie2069 SGWaAP
0.628robotnícky6243 SGWaAP
0.628odborový_zväz20290 SGWaAP
0.629odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.634socialistické12213 SGWaAP
0.636socialistický34296 SGWaAP