Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odborové1347 SGWaAP
0.550podnikové8753 SGWaAP
0.552odvetvové1064 SGWaAP
0.583odborová6879 SGWaAP
0.600odborárske1362 SGWaAP
0.601odborový6642 SGWaAP
0.618odborovo558 SGWaAP
0.621zamestnanecké2178 SGWaAP
0.635odborová_organizácia17082 SGWaAP
0.644pracovnoprávne561 SGWaAP
0.647vnútropodnikové813 SGWaAP
0.648mzdové2490 SGWaAP
0.656zamestnávateľské589 SGWaAP
0.661profesijné4956 SGWaAP
0.664doktorandské1409 SGWaAP
0.676robotnícke2542 SGWaAP
0.678metodické8569 SGWaAP
0.679odborové_hnutie1661 SGWaAP
0.679revolučné_odborové648 SGWaAP
0.683Odborový1353 SGWaAP
0.684peňažné3808 SGWaAP
0.685nadnárodné2452 SGWaAP
0.687motivačné_štipendium1701 SGWaAP
0.689stavovské1653 SGWaAP
0.691odvetvová4264 SGWaAP