Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odborný_garant9910 SGWaAP
0.368garant28597 SGWaAP
0.406gestor6525 SGWaAP
0.480garantka1145 SGWaAP
0.486spoluorganizátor15623 SGWaAP
0.498odborná_garantka862 SGWaAP
0.505koordinátor52905 SGWaAP
0.594lektorovať1243 SGWaAP
0.594školiteľ19381 SGWaAP
0.597konzultant33790 SGWaAP
0.605metodik5130 SGWaAP
0.607projektový_manažér14106 SGWaAP
0.614Sekcia10929 SGWaAP
0.614Odborný3070 SGWaAP
0.615spoluriešiteľ1802 SGWaAP
0.616CSc29970 SGWaAP