Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odborný251245 SGWaAP
0.455odborné114834 SGWaAP
0.476odborná494063 SGWaAP
0.556pedagogický74748 SGWaAP
0.573erudovaný5302 SGWaAP
0.589kvalifikovaný61051 SGWaAP
0.590lektorský2315 SGWaAP
0.595fundovaný6518 SGWaAP
0.607školený11715 SGWaAP
0.609vedecký170361 SGWaAP
0.613metodický20048 SGWaAP
0.617Odborný3070 SGWaAP
0.623pracovník684333 SGWaAP
0.625profesijný13874 SGWaAP
0.626školiteľ19381 SGWaAP
0.628lektor76508 SGWaAP
0.647školenie174286 SGWaAP
0.656kontinuálne_vzdelávanie6877 SGWaAP
0.659poradenský5969 SGWaAP
0.659odborný_garant9910 SGWaAP
0.659seminár238499 SGWaAP
0.663lektorská3230 SGWaAP
0.664spoločenskovedný2589 SGWaAP
0.667metodik5130 SGWaAP